Armoede in Nederland

Veel mensen staan er niet bij stil, maar ook in Nederland komt armoede voor. Zelfs in een welvarend land als het land waarin wij wonen is het nodig om voor elkaar te zorgen en de armoede te bestrijden.

Cijfers rondom armoede in Nederland

inkomen

Ontwikkeling % met inkomen onder Europese grens
Bron: officielebekendmakingen.nl

Armoede kan gemeten worden door onderzoek te doen naar het inkomen dat een huishouden heeft om te besteden. Er wordt gesproken over armoede wanneer een huishouden voor een langere periode onder een bepaalde inkomensgrens verblijft.

De armoede in Nederland is duidelijk in kaart gebracht door het Centraal Bureau voor Statistiek. De resultaten van het onderzoek zijn in kaart gebracht per gemeente.

Armoede beleving

Naast het meten van armoede aan de hand van het inkomen meet het CBS ook de beleving van armoede. In dit onderzoek wordt met name gekeken hoe bepaalde groepen van de bevolking hun eigen situatie ervaren.

Bestrijding van armoede

Aangezien armoede te maken heeft met het inkomen, heeft dit een direct effect op het eten wat een huishouden kan kopen. Een lagere prijs hoeft niet altijd een lagere kwaliteit te betekenen, maar vaak is goedkoper eten welk eenvoudiger te maken. Daarnaast richt de bestrijding van armoede zich op het aanbieden van werk, zodat het inkomen verhoogd wordt. Hierdoor stijgt ook de zelfredzaamheid van een huishouden.

Groene en sociale versmarkt

Om armoede te bestrijden worden daarom verschillende projecten opgezet om voedsel meer toegankelijk te maken voor mensen die minder te besteden hebben. Een voorbeeld van zo’n project is de Groene en Sociale Versmarkt in de omgeving van Arnhem. Hierdoor worden verse groenten beschikbaar gesteld voor een verlaagde prijs, waardoor ook mensen met een lagere bestedingsruimte gezond voedsel kunnen kopen.

Pact voor Amsterdam

In Amsterdam is het Pact voor Amsterdam opgericht in het teken van armoedebestrijding. De betrokken partijen zetten zich in om initiatieven op te zetten en elkaar hierin te helpen.