Informatie voor jongeren

jongeren

Wil jij ook een informatiepakket voor jongeren?

Armoede kan nooit geheel worden bestreden, aangezien het een relatief begrip is. Om te meten hoe arm iemand zich voelt wordt zijn of haar situatie afgezet tegenover die van de omgeving. Maar om ervoor te zorgen dat mensen worden geïnformeerd over wat armoede is en hoe dit kan worden tegengegaan is het mogelijk armoede tot een minimum te beperken. En wat is een beter begin dan het informeren van jongeren?

Informatiepakket

De werkgroep Arme Kant van Nederland heeft een informatiepakket samengesteld voor jongeren. In dit pakket wordt informatie aangeboden over wat armoede precies is, wie ermee te maken krijgen, wat de gevolgen zijn van armoede en welke initiatieven er zijn om armoede te bestrijden.

Interactief

De informatie wordt gebracht via een website waar de informatie, verhalen, games en video fragmenten beschikbaar zijn gesteld. Dit medium spreekt jongeren aan, zodat ze meer geneigd zijn verder te lezen en te kijken.