Letselschadeslachtoffers wachten lang op hun vergoeding

Heb je lichamelijk of geestelijk letsel door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout? Dan spreken we van letselschade. De kosten als gevolg van de schade kunnen in veel gevallen verhaald worden op diegene die aansprakelijk is voor de schade. De meest voorkomende kosten zijn medische kosten, maar ook inkomsten die je misloopt kunnen vergoed worden. Hoe vaak komt letselschade voor in Nederland?

via: drost.nl

via: drost.nl

Ongevallen

In het verkeer gebeuren de meeste ongevallen. In 2011 nog werden er 380.000 slachtoffers van een verkeersongeval medisch behandeld. Een derde van hen werd behandeld op de SEH-afdeling, bijvoorbeeld voor een fractuur.  Het meest voorkomend is letsel aan de schouder, arm en hand (33%), ook veel voorkomend is letsel aan hoofd, hals en nek (23%) en letsel aan heup, been en voet (25%). Iets minder vaak komen letsels voor aan romp en wervelkolom (11%). In 2011 kregen 200.000 mensen medische hulp na een bedrijfsongeval. Vaak worden de ongevallen veroorzaakt door contact met een object (59%), zoals het snijden aan een object of geraakt worden door een bewegend object. Bij 23% is de oorzaak van het letsel een val. Een andere oorzaak van letselschade kan zijn geweld. In totaal werd 5% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in 2011 slachtoffer van geweld. Op de SEH-afdelingen werden in 2011 24.000 patiënten behandeld met letsels door geweld. In bijna 75% van de gevallen ging het hier om mannen. De meeste letsels waar slachtoffers voor werden behandeld zijn fracturen (34%), hersenletsel (26%) en open wonden (12%). Het percentage van blijvende beperkingen na geweld is niet bekend, maar kunnen wel degelijke aanwezig zijn. Hierbij kun je ook denken aan seksueel overdraagbare aandoeningen.

o17543

Trends

Het aantal verkeersongevallen is tussen 2006 en 2011 fors toegenomen en ook het aantal bedrijfsongevallen nam in die periode toe. Al lijkt er bij beide wel een daling te zijn van het aantal dodelijke slachtoffers. Het aantal slachtoffers van geweld dat op de SEH belandt is de afgelopen jaren gedaald, echter zijn het aantal ziekenhuisopnamen wel fors toegenomen met 63%. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat letselschadeslachtoffers in 80% van de gevallen ruim 3 jaar moeten wachten op hun vergoeding. Dat komt doordat zaken vaak ingewikkeld zijn en de het moeilijk vast te stellen is hoeveel de immaterieel geleden schade precies is. Veel slachtoffers gaan door de lange procedures akkoord met een te lage schadevergoeding.