Meer aanspraak op NHG bij gedwongen verkoop

Eind vorig jaar concludeerden we al dat het aantal mensen dat hun hypotheek niet meer kan betalen steeds verder steeg. De effecten daarvan zijn duidelijk merkbaar in het eerste kwartaal van 2014, want ook het aantal huizenbezitters dat gedwongen wordt tot de verkoop van hun huis is gegroeid. Daarbij wordt er een beroep gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) die de restschuld op zich neemt bij een gedwongen verkoop. Deze extra garantie moet dan wel bij het afsluiten van de hypotheek zijn opgenomen in de financiering en daarnaast moet men ook nog aan de nodige richtlijnen voldoen.

waarom_kunnen_we_onze_hypotjeek_niet_betalen_-_wegwijs_558x344

Laatste stuiptrekking huizencrisis

In het eerste kwartaal van 2014 waren er in totaal 1.272 huiseigenaren die zich genoodzaakt zagen om aanspraak te maken op de NHG. Wanneer je dit aantal tegenover het gemiddelde van 2013 zet, betekent dat een stijging van 13%. Dat lijkt op papier slecht nieuws voor de huizenmarkt, maar eigenlijk is het een logisch effect dat als onvermijdelijke nasleep kan worden gezien. Want hoewel de huizenprijzen hun bodem hebben bereikt, betekent dit nog niet direct dat deze ook weer snel omhoog zullen gaan. Een deel van de huizen zal dan ook onder water blijven staan, wat in het geval van gedwongen verkoop tot een restschuld zal leiden.

beroep-op-nationale-hypotheek-garantie_558x334

NHG minder populair

Hoewel de NHG voor veel mensen een welkome uitkomst is in een tijd van crisis, zullen er het komende jaar waarschijnlijk minder huizen met deze garantie worden verkocht. De reden daarvoor is een verlaging van het maximale bedrag dat een woning met NHG mag kosten. Deze was tijdelijk opgeschroefd tot 290.000 euro om de huizenmarkt aan te jagen, maar zal per 1 juli 2014 omlaag gaan naar 265.000 euro.