Sociale Alliantie

logo_sociale_alliantieDe Sociale Alliantie is een netwerk gebaseerd op thema’s. Binnen dit netwerk worden activiteiten van organisaties op het gebied van verarming en verrijking met elkaar verbonden.

De oprichting

De Sociale Alliantie is een initiatief van een groot aantal Nederlandse organisaties zoals CNV, FNV, Anit-armoedeproject Aanpak en de Raad van Kerken. Dankzij bijdragen van de grotere organisaties wordt het werk wat de Sociale Alliantie doet mogelijk gemaakt.

Het doel

Het doel van de Sociale Alliantie is om samenwerking te stimuleren tussen de verschillende organisaties waar het gaat om de grote vraagstukken. Op die manier kan er nagedacht worden over oplossingen die een grote groep mensen zal helpen om het hoofd te kunnen bieden aan de situatie waarin ze zich bevinden

Publicaties

Op de website van de Sociale Alliantie is informatie te vinden over de verschillende projecten die op dit moment lopen. Daarnaast worden ieder jaar de Alliantiedagen georganiseerd. Tijdens deze vijf dagen worden presentaties gehouden en werkgroepen ingedeeld binnen een bepaald thema. Voor de alliantiedagen in 2013 was dat thema “Groeien in Kracht”. De uitkomst van de werkgroepen wordt in november 2013 gepubliceerd.