Thailand succesvol in strijd tegen armoede

Thailand reduceerde in de afgelopen dertien jaar het aantal mensen die honger lijden met de helft, en is daarmee één van de achtendertig landen die in 2013 door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN werd erkend. Dit is een belangrijke stap in de richting van de eerste millenniumdoelstelling, maar er mag nog zeker niet gejuicht worden.

Millenniumdoelstelling

Millenniumdoelstelling 1 van de Verenigde Naties, het terugdringen van extreme armoede en honger in de wereld, is verdeeld in drie subdoelen: het creëren van werkgelegenheid voor iedereen, het aantal mensen dat met minder dan 1,25 dollar per dag moet toekomen halveren en honger met de helft terugdringen tegen 2015. Met de huidige tendens lijkt deze doelstelling binnen handbereik.

“Als landen beslissen om honger een halt toe te roepen, en de politieke wil aanwezig is, dan kan er effectief tot actie worden overgegaan. Jullie zijn daarvan het levende bewijs”

Jose Graziano da Silva van de FAO bedankt de achtendertig landen tijdens de ceremonie in Rome. Maar, benadrukt de VN, er moeten maatregelen tegen de economische crisis genomen worden wil deze doelstelling daadwerkelijk behaald worden.

ASEAN

Naast Thailand, dat in de periode van 1989 tot 2009 een economische groei van 5,02% doormaakte, gaat het ook goed met andere landen in Zuidoost-Azië. Veel experts voorspelden deze veelbelovende economische groei van deelstaten van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) op basis van de gunstige (economische) ligging van het gebied en het beleid van de organisatie. ASEAN is een verbond van tien landen in Zuidoost-Azië, met als doel het bevorderen van de economische, culturele en politieke samenwerking. De vijf oprichters van de organisatie (ASEAN-5), waaronder Thailand, lieten samen een groei van 5,37% zien, en spelen daarmee een steeds belangrijkere rol in de wereldeconomie.

Lidstaten ASEAN

Lidstaten ASEAN

Thais belastingsysteem uit balans

Maar ondanks al deze rooskleurige cijfers, zit er ook een keerzijde aan het verhaal. Nog steeds leven veel mensen in Azië onder de armoedegrens, en in Thailand komt dit niet in het minst juist dóór de overheid. In tegenstelling tot andere landen in deze regio, wordt er in Thailand relatief veel belasting op de armen verhaald. Omdat er maar 3 miljoen mensen inkomstenbelasting betalen, heerst een overtuiging van het tegenovergestelde.

Percentage van het totale inkomen van de staat, naar soort belasting.

Thailand Nederland (los van premies)
inkomstenbelasting 16 30
BTW, vennootschapsbelasting 74 40
andere belastingen 10 30
Bron: The Revenue Department, Thailand en Belastingdienst, Nederland
 

Wat veel mensen neigen te vergeten, is dat er veel meer belastingen in Thailand zijn dan de inkomstenbelasting, die slechts 16% van de inkomsten van de staat verzorgt. De overige inkomsten komen bijvoorbeeld uit BTW, accijnzen en vennootschapsbelasting. Matichon, een betrouwbare Thaise krant, concludeert dan ook dat het land een oneerlijk belastingsysteem hanteert: de lagere inkomens worden even zwaar belast als de middeninkomens. Wil Thailand dit in balans brengen, dan zouden de inkomstenbelasting of de BTW op luxegoederen en –diensten verhoogd moeten worden.

Burgerinitiatieven

Ondertussen ontspruiten door heel Thailand burgerinitiatieven om gebruik te maken van het toerisme en hiermee het welzijn van het land te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van local tours of activiteiten. Door de Boeddhistische insteek was er altijd al een hoge mate van collaboratieve consumptie in het land, waar de mentaliteit heerst dat niemand honger hoeft te lijden omdat iedereen elkaar helpt (deze mentaliteit zien we in Nederland terug in het project Amsterdammer helpt Amsterdammer). Met deze denkwijze ontstaan samenwerkingen, waarbij de lokale bevolking kan bijverdienen door het aanbieden van workshops, het geven van tours of verkopen van authentieke Thaise maaltijden.