Toenemende armoede in Nederland

Armoede in Nederland valt niet te negeren, zeker niet omdat het aantal mensen die het moeten doen met het minimumloon stijgt.

Kwetsbare bevolkingsgroepen

De armoede in Nederland treft vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen en kinderen. Maar ook zelfstandig ondernemers ervaren de druk om rond te kunnen komen van hun bedrijf.

Toename van armoede

armoede cijfers nederland

Personen in armoede

Uit onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau komt naar voren dat er in 2011 en 2012 samen zo’n 60.000 huishoudens onder de lage-inkomensgrens terecht zijn gekomen. En naar schatting zal de stijging van dit aantal nog doorzetten in 2013.